MADmovers - Lærer til lærer<

Se lærer til lærer video her

Materiale

Nedenfor finder du supplerende materialer samt film, pdf’er og øvrige materialer, som den pædagogiske vejledning henviser til. Materialer er fordelt på de 4 MADmoves - Udfordring, Forstå, Drøm og Skab.

Vigtig info

Lavet med Padlet

MADmovers er et gratis tilbud til alle 6. klasser i Region Midtjylland. Det er et undervisningsforløb, der sætter fokus på skolemad og måltidskultur i den enkelte klasse. Forløber er bygget op om 10-12 undervisningslektioner og er et tværfagligt klasseprojekt. Materialet tager sit afsæt i det tværgående tema ‘innovation og entreprenørskab’ samt det obligatoriske emne ‘sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. MADmovers skal få eleverne til at reflektere over egen og klassens skolemad og rammer for måltidet, og få eleverne til at involvere sig, skabe konkrete løsninger, debattere og GENTÆNKE deres skolemadskultur.

1. Vigtige datoer

6. september: CFU-kursus i undervisningsmaterialet i Aarhus. Kursus nr. CFU17030

7. september: CFU-kursus i undervisningsmaterialet i Herning. Kursus nr. CFU17031

September 2017 – 30. november 2017: Undervisningsforløbet skal afvikles i dette tidsrum

2. MADmovers-kursus

Bliv klar til at kunne bruge MADmovers med din 6. klasse og få inspiration til involverende processer, hvor eleverne undersøger klassens skolemad og måltidskultur og finder løsninger på klassens udfordringer. 

Sammen med Center for Undervisningsmidler afholder vi gratis kurser i både Aarhus og Herning i september.

Tilmeld dig kurset